WooCommerce workflow

Stav objednávky vo WooCommerce a podmienky na zmenu stavu objednávky.

WooCommerce workflow flowchart (slovensky)

Nákres pre dobierku:

WooCommerce workflow flowchart pre dobierku (slovensky)