Záujem o službu Na splátkyTB

Viac o službe Na splátky si môžete prečítať na stránke pluginu alebo na webe Tatra banky.


    V zmysle § 91 ods. 1 Zákona o bankách súhlasím s tým, aby Tatra banka, a.s. v nevyhnutnom rozsahu poskytla
    spoločnosti Webikon s.r.o. údaje o tom, či v nadväznosti na poskytnuté kontaktné údaje došlo medzi
    potenciálnym klientom a Tatra bankou, a.s. k uzatvoreniu bankového obchodu vrátane informácie o type
    poskytnutého produktu.